17 czerwca 2017

Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba”

Istniejące przy Fundacji Centrum Aktywności Seniorów jest jednym z najstarszych w Krakowie, co sprawia, że możemy pochwalić się szeregiem projektów zrealizowanych na rzecz aktywizacji osób po 60 roku życia.

Od lutego 2017 r. Gmina Miejska Kraków powierzyłam Fundacji prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba”, os. Na Skarpie 35, w którym organizujemy zajęcia rozwojowe, aktywizacyjne, wspierające w realizacji i odkrywaniu talentów i pasji.

Obecnie członkowie CAS „Fruwająca Ryba” mają do dyspozycji następujące zajęcia: komputerowe, arteterapia, język angielski, gimnastyka, taniec towarzyski oraz warsztaty fotograficzne i wiedzy obywatelskiej.

Ponieważ Fundacja powstała przy Teatrze Ludowym, bliskie jej są działania artystyczne. Prowadziliśmy warsztaty literackie, natomiast obecnie reaktywowaliśmy zajęcia teatralne. W klubie Fruwająca Ryba działa także chór seniorów.

Nasze seniorki i seniorzy chętnie włączają się w akcje społeczne – szyliśmy pluszowe słonie dla dzieci po trudnych doświadczeniach, zbieraliśmy książki do bibliotek szpitalnych, a na wakacje chcemy zrobić na szydełkach kilkadziesiąt zosiek dla dzieci z nowohuckich osiedli, z którymi pracują na co dzień nasi streetworkerzy z wózkiem Mobile School.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszego funpage na FB, TUTAJ, gdzie na bieżąco publikujemy harmonogram zajęć w Centrum Aktywności Seniorów.

Projekt Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba” trwa od lutego 2017 r do grudnia 2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

    REGULAMIN CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
                  „FRUWAJĄCA RYBA”
Centrum Aktywności Seniora to miejsce rozwoju pasji,
zainteresowań, samorządności i wiedzy osób dojrzałych. Traktujemy
je jako dobro wspólne, które razem współtworzymy i kreujemy,
dbając o życzliwą atmosferę i estetykę przestrzeni. Tutaj każdy ma
szansę na przyjaźń i stworzenie więzi.
1. Centrum przeznaczone jest dla osób 60+, kobiet i mężczyzn,
które dobrowolnie bez względu na wykształcenie, narodowość,
przynależność religijną oraz ogólną sprawność fizyczną, chcą
skorzystać z zaproponowanej oferty i współtworzyć ją.
2. Zajęcia, warsztaty i wszelka aktywność w Centrum oparte są na
pozytywnej komunikacji, z poszanowaniem godności
i niezależności uczestników.
3. Każdy uczestnik Centrum wypełnia kartę zapisu potwierdzoną
podpisem i uiszcza opłatę członkowską w wysokości 5 zł
miesięcznie.
4. Uczestnicy CAS zobowiązani są do regularnego uczestniczenia
w wybranych przez siebie zajęciach i aktywnościach.
5. Fundacja zapewnia uczestnikom sale do zajęć wraz z pomocami
oraz poczęstunek i napoje.
6. Uczestnicy Centrum mają możliwość kreowania i proponowania
realizowanych działań.
7. Uczestnicy dbają o sprzęt, mienie i porządek w Centrum.
8. Fundacja w ramach Centrum oferuje szeroko pojęte wsparcie
i pomoc.