30 kwietnia 2015

Mobile School

Projekt Mobile School realizujemy od 2008 roku.Ruchoma Szkoła to konstrukcja na kółkach, składająca się z 5 tablic szkolnych , które można zsuwać i rozsuwać Do tablic można przyczepiać również edukacyjne plansze z ćwiczeniami i zadaniami.

Uliczni pedagodzy zamieniają podczas swojej pracy ulicę w miejsce bezpieczne i ciekawe dla dzieci. Poza tym uczą je alfabetu, prostych działań matematycznych, przekazują wiedzę na temat szczepień, higieny osobistej, konsekwencji zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów czy praw człowieka. Ruchoma Szkoła ma szerokie zastosowanie w ramach terapii kreatywnej wpływającej na rozwój emocjonalny dzieci np. poprzez odgrywanie ról, rozmowy kierowane, malowanie twarzy i pokazywanie ich przed lustrem. Tablice służą również do zainicjowania nowego układu relacji pomiędzy dzieckiem a pedagogiem ulicznym, są okazją do pozytywnych doświadczeń w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracownicy i wolontariusze z Fundacji Ukryte Skrzydła przywożą wózek do wybranych osiedli Nowej Huty. Pojazd ten można łatwo przesuwać w miejsca, gdzie znajdują się dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, by w atrakcyjnej formie wypełnić ich wolny czas. Poprzez terapię kreatywną, animowaną przez pedagogów ulicznych, dzieci mogą nauczyć się pozytywnie wyrażać emocje i poznawać normy społeczne. Poprzez zabawę w atrakcyjny sposób mogą pracować nad podstawowymi brakami edukacyjnymi lub po prostu w sposób twórczy spędzić czas wolny.

 

Projekt do tej pory finansowano z różnych źródeł m.in. z środków Gminy Miejskiej Kraków, World Child Foundations.

 

Obecnie projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

logo-krakow_03