– Maciej Skoczołek

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Pedagog i socjoterapeuta z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończył studia z pedagogiki resocjalizacyjnej, animacji kultury, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz liczne kursy i szkolenia (m. in. studium socjoterapii i szkołę trenerów). Swoje doświadczenie zdobywał m. in. w domu dziecka, dziennym ośrodku socjoterapii, świetlicach socjoterapeutycznych oraz jako kurator sądowy, trener umiejętności społecznych i prowadzący warsztaty teatralne, fotograficzne i filmowe. Współprowadził ponad dwadzieścia wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, pracując w nich na rzecz dzieci, młodzieży lub seniorów m. in.: Fundacją Ukryte Skrzydła, Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Stowarzyszeniem MERITUM, Stowarzyszeniem KRA, współtworzył i współprowadził Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę. Jest kierownikiem pedagogicznym placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej „Fruwająca Miejscówka”, prowadzi warsztaty animacyjno – socjoterapeutyczne oraz opiekuje się mieszkaniem chronionym dla byłych wychowanków domów dziecka i innych placówek. Nominowany do tytułu „Przodownika Nowej Huty”. Prywatnie tato trzech wspaniałych córek.

Partnerzy

Back to top