Cele

Wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez:

– kształtowanie kompetencji społecznych i wychowawczych

– integrację wielopokoleniową

– pobudzanie wrażliwości na kulturę i sztukę

– kreowanie postaw aktywnych i twórczych

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– pracę streetworkingową wózka Mobile School

– działania w Klubie Fruwająca Ryba otwarte dla wszystkich

– prowadzenie mieszkań chronionych i opiekę nad ich domownikami

– cykliczne zajęcia w modułach twórczych „Ukrytych Skrzydeł”

– szeroką ofertę odpłatnych zajęć edukacyjnych

 

 

Poznaj nasze
Dokumenty do pobrania
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Zobacz nas

Fundacja na FB

Zobacz nas

Fruwająca Ryba na FB

Zobacz nas