12 października 2016

„Fruwająca Miejscówka”

Projekt prowadzony jest od 15.07.2016 do 30.06.2019 r. na terenie dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta. Polega na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej i jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż..

W ramach projektu realizowane są prace pedagogiczne metodą streetworkingu bezpośrednio w środowisku przebywania dzieci i młodzieży. Prowadzone są również zajęcia stacjonarne – warsztaty animacyjno-socjoterapeutyczne oraz prace z rodzinami podopiecznych.  Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom spędzającym czas na podwórkach oraz wsparcie rodzin podopiecznych w poprawie wypełniania ich funkcji opiekuńczo -wychowawczej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

logokrakow