6 sierpnia 2018

Mieszkanie chronione

Fundacja Ukryte Skrzydła prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Praca z młodymi ludźmi prowadzona jest przez wykwalifikowanych pedagogów z dużym doświadczeniem zawodowym.
Mieszkańcy mieszkań chronionych mogą liczyć na pomoc w załatwianiu codziennych spraw (wizyta u lekarza, pismo do urzędu), uczeni są brania odpowiedzialności za swoje życie i wspólną przestrzeń. Uczą się prowadzić gospodarstwo domowe, zarządzać finansami, planować swój czas, dbać o relacje z innymi. Mogą liczyć na wsparcie przy poszukiwaniu pracy lub w przypadku kontynuowania kształcenia. Oprócz indywidualnych rozmów z każdym podopiecznym, prowadzone są także spotkania w grupie, zajęcia aktywizujące i warsztaty. 

Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Wszystkie działania są ukierunkowane na osiągnięcie przez podopiecznych celu, jakim jest możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Projekty trwają do listopada 2020 r.