1 października 2016

Nowa Huta na sportowo.

„Promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia i czynnego udziału w zajęciach sportowych wśród dzieci i młodzieży z Nowej Huty.”

Projekt polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocję aktywności fizycznej i czynnego udziału w zajęciach sportowych, poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej w jednej z trzech dyscyplin: parkour, muaythai, street dance.
W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl zajęć stacjonarnych oraz zajęcia plenerowe, które będą okazją do szerokiego propagowania zdrowego stylu życia i aktywanego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Sport i rekreacja to droga, na której chcemy również promować wśród uczestników pozytywne postawy społeczne oraz współpracę i zespołowość.
Adresatami projektu będą dzieci i młodzież z terenu Nowej Huty. Są to dzieci z rodzin defaworyzowanych, które z przyczyn finansowych nie mają możliwości uczestniczyć w odpłatnych zajęciach sportowych proponowanych przez szkoły bądź kluby sportowe. W związku z tym wszystkie zajęcia realizowane w ramach zadania będą nieodpłatne, aby umożliwić udział dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

nowy_logotyp-krakow_cmyk