22 września 2016

Projekt „Fajny sąsiad” finansowany przez Tesco Polska

Nasz projekt „Fajny sąsiad” został wybrany przez Tesco Polska w programie „Decydujesz, pomagamy”. Grant z Tesco pozwoli nam na przeprowadzenie serii warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży polskich i romskich zamieszkałych w Nowej Hucie. Spotkania budować będą dobre relacje koleżeńsko-sąsiedzkie i przyczynią się do poznawania kultury romskiej i polskiej. Naszym celem jest zmniejszenie zjawiska wzajemnej agresji, braku akceptacji i dyskryminacji.

Przewidujemy organizację 3 cyklów warsztatów –  pedagogiczno-kulturalnego (uświadamianie konieczności edukacji, która umożliwia zajęcie wyższej pozycji w społeczeństwie), tanecznego  (wspólny układ taneczny z elementami romskimi i hip-hopu) oraz plastycznego (warsztaty z elementami obu kultur). Projekt zakończy się wspólnie przygotowaną imprezą taneczną oraz wystawą plastyczną nad Zalewem Nowohuckim, na którą zaproszeni zostaną mieszkańcy pobliskich osiedli.

Projekt rusza w połowie września i trwać będzie do połowy listopada 2016 r.

 

TESCO_2

FINAL_LOGO

rewers