9 lipca 2016

Rodzina łączy pokolenia

Projekt „Rodzina łączy pokolenia” ma na celu aktywizację seniorów do życia kulturalnego i społecznego dzięki międzypokoleniowym zajęciom twórczym.  W projekcie bierze udział 48 osób – 30 w wieku 60+ oraz 18 między 30 a 60 r. ż. z terenu Nowej Huty. Wspólna praca rozpocznie się od 3 jednodniowych wyjazdów dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać się, zintegrować i wziąć udział w warsztatach związanych z tematyką projektu. Następnie uczestnicy będą pracować w czterech 12-osobowych grupach twórczych – pisarstwo, malarstwo, fotografia, zdrowe kulinaria. Rodzina – będzie wspólnym tematem dla każdej z grup. Podczas 13 dwugodzinnych warsztatów, zastanowimy się jak zmieniała się rodzina, jakie wartości są wspólne i jak je wyrazić. Skonfrontujemy się ze zmianami w rolach rodzinnych i kulturze czasu wolnego. Uczestnicy będą dzielić się historiami, przepisami kulinarnymi, spojrzeniem na swoją rolę w rodzinie. Wspólna praca pozwoli na zadzierzgniecie międzypokoleniowych znajomości, które zmienią się w trwałe przyjaźnie. Efekty twórcze zostaną zaprezentowane w formie wystawy zdjęć i obrazów w galerii handlowej, wydania zbioru opowiadań, oraz międzypokoleniowej książki kucharskiej (do pobrania ze strony WWW Fundacji). Dzieła przekonają publiczność, że warto dbać o wartości rodzinne i wzajemne relacje. Projekt zakończy się spotkaniem Wigilijnym, każdy uczestnik otrzyma dyplom, wydane książki, obejrzymy film dokumentujący przebieg projektu.

Czas trwania projektu to czerwiec – grudzień 2016 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.