7 września 2021

„Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców – pomożemy odkryć ukryte skrzydła mieszkańcom Wróżenic”

Od 10 maja br nasza Fundacja prowadzi na os Wróżenice 49 ( w budynku OSP) ofertę realizacji zadania publicznego o nazwie: „Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców – pomożemy odkryć ukryte skrzydła mieszkańcom Wróżenic” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, ze środków Miasta Krakowa. Celem zadania publicznego jest utworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wróżenice, liczącego mniej więcej 70 domostw, zamieszkałych przez około 280 osób o bardzo różnym statusie majątkowym i niezbadanych potrzebach wyższych. Przewidziana do realizacji zadania jest sala szkoleń i odpraw z przyległym kilkumetrowym archiwum, bez okien oraz wymagające adaptacji pomieszczenie kuchenne. Konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych w w/w pomieszczeniach oraz zakup mebli i wyposażenia aby , można było prowadzić zajęcia animacyjne dla wszystkich grup wiekowych tj : seniorów, dorosłych , młodzież i dzieci. W ramach projektu odbędą się również wycieczki oraz eventy. Do projektu zaproszeni będą również studenci pedagogiki IP UJ pod opieką wykładowców z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy przeprowadzą badania wstępne i podsumowujące zadanie. Przewidujemy wyłonienie jednej osoby ze społeczności lokalnej, która w przyszłości będzie czuwać nad kontynuacja podjętych inicjaty