17 listopada 2015

Wychowuję = Szanuję – krok drugi.

Projekt ma na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci, a także zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzicom, z małymi dziećmi. W ramach programu odbędą się: zajęcia warsztatowe dla dla dwóch grup rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, wykłady otwarte na które zaprosimy psychologa dziecięcego, pediatrę oraz prawnika, uroczyste zakończenie projektu połączone z otwartymi warsztatami dla rodziców/opiekunów oraz superwizja i szkolenia dla streetworkerów, podnoszące ich kwalifikacje do pracy z dziećmi.  

Odbędzie się 12 spotkań dla każdej z grup, na których poruszymy m.in. następujące tematy: radzenie sobie z trudnymi emocjami, jak rozwija się dziecko, potrzeby dziecka. Wydarzeniem kończącym projekt będą warsztaty otwarte dla wszystkich chętnych rodziców, dziadków, oraz innych opiekunów, których współtwórcami będą uczestnicy grup warsztatowych. Spodziewamy się, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców,  jak również obalenie mitów, dotyczących przemocy wobec małych dzieci oraz podniesienie kwalifikacji specjalistów, już pracujących
z zagrożonymi dziećmi.

Projekt będzie trwał od 16 listopada 2015 r., do 30 czerwca 2016 r.

Projekt „Wychowuję = Szanuję – krok drugi” jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

dzieci-niczyje