Ukryte Skrzydla

Poznaj nas i nasze przedsięwzięcia!

Prowadzimy projekty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Nasze działania przyczyniają się do zmniejszania agresji, nietolerancji oraz do uwrażliwienia na problemy innych
Poprzez działania twórcze i edukacyjne odkrywamy, rozwijamy i wzmacniamy potencjał tych, którzy trafiają pod nasze skrzydła.
Wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez: – kształtowanie kompetencji społecznych i wychowawczych – integrację wielopokoleniową ... Fundacja realizuje swoje cele poprzez: – pracę streetworkingową wózka Mobile School – działania w Klubie Fruwająca Ryba otwarte dla wszystkich ...
DOBRO + RAZEM + PRAWDA = ZMIANA Wiedza i doświadczenie starszych mieszkańców współgrają z energią, zapałem, entuzjazmem młodszych, a najmłodsi otaczani są miłością oraz szacunkiem i dba się o ich pełny rozwój.
0
AKTYWISTÓW FUNDACJI
0
PROJEKTÓW
0
ZDJĘĆ NA FACEBOOKU

Partnerzy

Back to top