– O Fundacji

Fundacja Ukryte Skrzydła jako Fundacja Teatru Ludowego została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza. Obecnie prezesem  Fundacji jest Stanisław Banaś. Biuro Fundacji mieści się na os. Na Skarpie 35 (Nowa Huta).


Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty.
Prowadzimy projekty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Nasze działania przyczyniają się do zmniejszania agresji, nietolerancji oraz do uwrażliwienia na problemy innych. . Jesteśmy otwarci, nie bojący się zmian. Mamy czas dla każdego człowieka takim jaki jest, wspieramy jego dobre strony. Przybliżamy nowe technologie, działamy dla różnych grup wiekowych, jesteśmy uniwersalni. Skłaniamy dzieci, młodzież, dorosłych do wartościowego wykorzystania czasu.

Fundacja Ukryte Skrzydła kieruje się zasadami zawartymi w „Karcie zasad działania organizacji pozarządowych”.

Cele

Wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez:

– kształtowanie kompetencji społecznych i wychowawczych

– integrację wielopokoleniową

– pobudzanie wrażliwości na kulturę i sztukę

– kreowanie postaw aktywnych i twórczych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– pracę streetworkingową wózka Mobile School

– działania w Klubie Fruwająca Ryba otwarte dla wszystkich

– prowadzenie mieszkań chronionych i opiekę nad ich domownikami

– cykliczne zajęcia w modułach twórczych „Ukrytych Skrzydeł”

– szeroką ofertę odpłatnych zajęć edukacyjnych

Misja

Poprzez działania twórcze i edukacyjne

odkrywamy, rozwijamy i wzmacniamy potencjał tych,

którzy trafiają pod nasze skrzydła.

Wizja

DOBRO + RAZEM + PRAWDA = ZMIANA

NH to jedyny taki wielopokoleniowy DOM, w którym przez cały rok panuje klimat serdeczności. Jest tu mnóstwo zieleni, a przestronna architektura sprzyja kontaktom międzyludzkim. Dzięki temu ludzie lubią ze sobą współpracować. Tradycja wyniesiona z wiosek, na których miejscu zbudowano Nową Hutę, łączy się z nowoczesnym designem. Wiedza i doświadczenie starszych mieszkańców współgrają z energią, zapałem, entuzjazmem młodszych, a najmłodsi otaczani są miłością oraz szacunkiem i dba się o ich pełny rozwój.

To świadomość mocy „UKRYTYCH SKRZYDEŁ” zapoczątkowała tą zmianę.

Partnerzy

Back to top