O fundacji

Fundacja Ukryte Skrzydła jako Fundacja Teatru Ludowego została założona w 1990 roku przez Jerzego Fedorowicza.
Obecnie prezesem  Fundacji jest Stanisław Banaś.
Biuro Fundacji mieści się na os. Na Skarpie 35 (Nowa Huta).
Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty. Prowadzimy projekty dla dzieci i młodzieży
oraz seniorów. Nasze działania przyczyniają się
do zmniejszania agresji, nietolerancji oraz do uwrażliwienia
na problemy innych. Jesteśmy otwarci, nie bojący się zmian. Mamy czas dla każdego człowieka takim jaki jest, wspieramy jego dobre strony. Przybliżamy nowe technologie, działamy
dla różnych grup wiekowych, jesteśmy uniwersalni. Skłaniamy dzieci, młodzież, dorosłych do wartościowego wykorzystania czasu.

 Fundacja Ukryte Skrzydła kieruje się zasadami zawartymi
w „Karcie zasad działania organizacji pozarządowych”.

Poznaj nasze
Dokumenty do pobrania
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Zobacz nas

Fundacja na FB

Zobacz nas

Fruwająca Ryba na FB

Zobacz nas