– Good Behavior Game

Od czerwca 2017 roku realizujemy projekt Good Behavior Game, który jest strategią kierowania/zarządzania nauką uczniów, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzeganie zasad zachowania obowiązujących w szkole. GBG nie jest „programem” w tradycyjnym sensie, na który trzeba przeznaczyć godziny lekcyjne. Nauczyciel wplata  grę w normalne zajęcia szkolne. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat). Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. 

GBG został wybrany do adaptacji jako jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Jest on  rekomendowany jako skuteczny program oparty na dowodach (evidence-based programs), między innymi przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV). W 2012 roku GBG został uhonorowany przez Królową Szwecji Międzynarodową Nagrodą „Best Practice”.  

Adaptacja GBG do polskich warunków kulturowych prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie, we współpracy z American Institutes for Research (AIR) odpowiedzialnym za upowszechnianie GBG w USA i innych krajach.

Standardy te określają czas niezbędny na pełną adaptację programu na 2,5-3 lata rozłożone na następujące etapy:  

  1. Tłumaczenie, adaptacja i produkcja materiałów programu GBG oraz przygotowanie pierwszej grupy polskich realizatorów programu  (2-etapowe szkolenie tzw. asystentów GBG – osób bezpośrednio pracujących z nauczycielami wprowadzającymi program GBG w swoich klasach,  I etap – przed rozpoczęciem, II etap – w połowie roku szkolnego) 
  2. Realizacja programu GBG w klasach, przez dwa pełne lata szkolne (polscy asystenci GBG we współpracy z trenerami z AIR wspierają nauczycieli i monitorują realizację programu) 
  3. Szkolenie polskich trenerów GBG – osób mogących szkolić kolejnych asystentów GBG. Szkolenie trenerów obejmuje wyszkolenie przez nich kolejnej grupy asystentów i nadzorowanie pracy asystentów i nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Trenerami mogą zostać osoby, które wcześniej same były asystentami GBG.

Więcej informacji na temat realizowanego zadania znajduje się na stronie internetowej projektu – www.goodbehaviorgame.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, na stronie „Gra w Dobre Zachowania”.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Partnerzy

Back to top