– Pomagamy Ukrainie

Obecnie Fundacja realizuje projekt obejmujący poszerzenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego o pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tworzymy przestrzeń do wspólnych działań artystycznych, sportowych i językowych. Dodatkowo uczestnicy projektu mogą skorzystać z  porad psychoterapeuty, a w miarę potrzeb, innych specjalistów, np. fizjoterapeuty, socjoterapeuty czy logopedy. Oprócz tego zapewnimy również zajęcia relaksacyjne. Uczestnicy projektu będą też mieli możliwość skorzystać z zajęć integracyjnych w formie wyjść do instytucji kultury, sportu i gastronomii (np.kino, teatr, muzeum, koncert, mecz, restauracja, itp.) Ważnym elementem projektu będą również wyjazdy integracyjne. Podczas wyjazdów zapewniony zostanie ciekawy program zajęć sportowych oraz artystycznych, a forma wyjazdowa dodatkowo będzie sprzyjać integracji i nawiązaniu relacji. Część zajęć odbywać się będzie w miejscu przebywania osób z Ukrainy, w tym w ośrodkach CPU, a pozostałe w Klubie Fruwająca Ryba, mieszczącym się na osiedlu Na Skarpie 35.

Partnerzy

Back to top